Ferry schedule Ampana-Togean Islands

FERRY SHEDULE AMPANA-WAKAI-KATUPAT-MALENGE-DOLONG

KMP.TUNA TOMINI

KMP.TUNA TOMINI leaving from Ampana to Wakai and Gorontalo every Sunday, Monday and Thursday

SUNDAY(AMPANA-WAKAI)
Departs                             Arrives
Ampana 09:00         Wakai 14:00

MONDAY (AMPANA-WAKAI-GORONTALO)
Departs                             Arrives
Ampana 09:00         Wakai 14:00

 Wakai 16:00         Gorontalo 05:00

THURSDAY (AMPANA-WAKAI-GORONTALO)
Departs                             Arrives
Ampana 09:00         Wakai 14:00

 Wakai 16:00         Gorontalo 05:00

MONDAY (GORONTLO-WAKAI)
Departs                             Arrives
Gorontalo 19:00         Wakai 07:00

WEDNESDAY (WAKAI-AMPANA)
Departs                             Arrives
Wakai 09:00         Ampana14:00

SATURDAY (WAKAI-AMPANA)
Departs                             Arrives
Wakai 09:00         Ampana 14:00

SUNDAY(WAKAI-AMPANA)
Departs                             Arrives
Wakai 14:00       Ampana 19;00

Skip to toolbar